அனைவருக்கும் இனிய 69வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்...