தமிழும், தமிழ் நாடும், தமிழர்களும் உயர்வடைய,
வளர்ச்சி கான அனைவரும் ஒன்று பட்டு உழைப்போம்
என்று கூறி தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இனிய தமிழ்ப்புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!